måndag 11 februari 2019

Kronans utveckling


Har noterat att US-dollarn stärkts mot kronan på sistone. Den senaste veckan i allt raskare takt. Märkte det då mina grafer som visar min utdelning månadsvis hade snäppats upp några %.
Då frågar man sig, är det billigare att handla euro nu då?

Icke, euron har också stärkts i värde mot kronan. Så, det kan bli dyrt att handla i euro och dollar. Man kan lätt tro att den blir billigare framöver för att den tidigare varit stark och kommer igen någon gång.

Tyvärr finns ingen sådan regel, den lilla svenska valutan styrs av utbud och efterfrågan. Blir Sverige ett attraktivt land att investera i, stiger valutan, och vice versa.

Våran riksbank kan styra över detta till en viss del genom räntepolitik. Som det ser ut nu kommer lågräntepolitiken att bestå. Vi har dessutom ingen BNP-tillväxt att prata om. Detta i en brinnande högkonjunktur.

Inträffar en lågkonjunktur kommer sannolikt kronan försvagas ännu mer.

Så, det är alltså sannolikt att kronan försvagas närmaste åren.

Hur ställer man sig som investerare till det? Klart är att det blir dyrare att köpa aktier i USD och EUR, men utdelningen kommer samtidigt att öka. Samtidigt kan totalavkastningen bli högre om försäljning sker i gynnsamt valutaläge.

Svensk exportinriktad industri kan dra fördel av kronfallet. Svenskar kanske turistar inrikes i högre utsträckning.

Personligen är jag glad att jag har 2/3 av aktierna i stabila valutor som USD och EURO.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar