måndag 23 juli 2018

Några fastighetsbolags utdelningsandel

Utdelningsandel(UA)är en avgörande kvot som bestämmer hur uthållig en utdelning är. En hög UA innebär ökad risk för sänkt utdelning och vice versa.

Kollar vi flerårshistorik för några fasttighetsbolag ser det ut så här:

Castellum:

Källa: Börsdata


UA trendar nedåt. Utdelningen har ökat 74% på 8 år medan omsättningen ökat 92% samma period. UA ligger på betryggande 24,6%.


Klövern:

Källa: Börsdata


Även här trendar UA nedåt. Utdelningen har ökat 91% på 8 år medan omsättningen ökat 141% samma period. UA ligger på triumferande 15,2%.

Såg att min bloggranne http://investmentbolagsinvesteraren.blogspot.se har Klövern i sin portfölj och därför fick jag upp ögonen för bolaget. Det här är ett hett prospekt inför nästa köprunda.

Som ett litet plus-i-kanten delar Klövern ut de mer torrlagda månaderna, Januari, April, Juli och Oktober. April är det ju fest men de tre övriga är tämligen tråkiga.

Som grädde på moset är VD Rutger Arnhult majoritetsägare i bolaget med 15% av rösterna. Som kuriosa äger Rutger en stek på 4% i Castellum och därför den störste privata ägaren i Castellum också. Castellum ägs av pensionsbolag likt sjätte AP-fonden och liknande bolag annars.

Observera att en mer fullständig analys behövs före ett inköp. Nyckeltal som vakansgrad, räntenetto tillsammans med soliditet är som ett exempel väldigt viktiga

söndag 22 juli 2018

Nytt mål för barnportföljernaHar i dagarna lyssnat på Jan och Caroline Bolmesson på http://www.rikatillsammans.se och diverse bloggar och inhämtat inspiration på vad målet är med barnens portföljer ska bli.

Från början tänkte jag bara bomba in med hela barnbidraget i aktier tills de blir 20. Men då skulle beloppet bli alldeles för stort (ca en halv miljon). De skulle helt enkelt bli för rika på 20-årsdagen.

Risken med det är att de inte får begrepp om pengars egentliga värde och man främjar lättja och passivitet redan i unga år, det kan vara destruktivt.

Därför ska målbeloppet bli ca 150.000 per barn (har tre st). Det beloppet ska täcka kontantinsatsen som krävs vid köp av bostadsrätt. Den är väl ca 15% så då har de råd med varsin bostadsrätt. Det förutsätter också att de har ett jobb för att banken ska bevilja lånen på resterande 85%.

Då tvingas man i stort sett att skaffa ett jobb.

Det innebär att det räcker med att trycka in 400 kr i månaden från det att barnet föds till att det fyller 20. Det faktiska beloppet man betalar in är 96.000 men med ränta på ränta och återinvesterade utdelningar blir det ca 173.000 räknat på 6% årlig avkastning

Sen när det blivit större och fått slita några år, ja då kan de bli aktuellt att de får ärva mitt myntverk.

lördag 21 juli 2018

Snabb analys av Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners är en kanadensiskt elproducent som alstrar förnyelsebar energi, det är mest vattenkraftverk, lite sol och vindkraftverk också. Gillar verksamheten då den alltid gynnas, oavsett väder.

Regnar det, fylls vattenmagasinen på, regnar det inte laddas solcellerna, och bristen på vatten i magasinen leder till ökade elpriser på grund av bristvara, vilket vi kommer att se i Sverige denna vinter.

Just för Brookfield (Ticker: BEP) som har långa avtal kränger elen till ett fast pris oavsett tillgång kan det bara riskabelt med t.ex torka då 80% av deras elproduktion kommer från vattenkraft. Har inte kollat om det är torka även i övriga världen. BEP har verksamhet i Nord- och Sydamerika samt Europa och en liten del i Asien.

Brukar använda www.morningstar.com för att få en inblick i företagets ekonomi. Söker vi på tickern BEP och klickar på financials kommer en flerårsrapport fram.


Lyssnade på den gamle gode, men numera avlidne Aktiestinsen, och han hade tyckt om BEP. Aktiestinsen tycker liksom jag att intäkterna och rörelsemarginalen ska öka över tid. Har ringat in den summeringen i bifogad bild.

Det ser lovande ut för BEP, själv kommer jag sannolikt att öka innehavet från 3% till 5% nu när löningen trillar in.

Aktiens DA är 6,4% och den anses kraftigt undervärderad av simplywall.st. Skulle DA stiga över 7% börjar jag bli orolig men det är jag inte. Insiders köper i bolaget.

För den som vill läsa mer om BEP finns en ganska kort men bra artikel hos fool.com
https://www.fool.com/investing/2018/07/17/1-renewable-energy-stock-id-buy-right-now.aspx

fredag 20 juli 2018

Utdelningsfrekvens och grafer

Ett sekundärt mål jag har är att utdelningarna ska strömma in jämnt över kalenderåret. Nedan presenteras de utdelningar jag har över året. Ju högre stapel, desto högre utdelning. Beloppen har suddats ut.


Det är lätt att göra grafer i google sheets när man staplat upp utdelningarna och summerat dem.

Självklart är bolaget viktigare än utdelningstillfället. Däremot är det bättre för investerarens ränta-på-ränta-effekt om ett företag delar ut ofta.

Skanska kommer med svag rapport
Skanskas rörelseresultat blev 1.285 miljoner kronor i det andra kvartalet. Väntat var 1.518 miljoner kronor. Problemen i USA och Polen tynger resultatet. Det som var nytt att det är ytterligare projektnedskrivningar utöver de redan inprisade.

Angående USA-problemen och även de i Polen. En egen högst personlig teori om detta är att det är ökad nationalism i dessa länder. Sverige ses nog som dess motståndare politiskt sett med våran lullegull mulikultur. Det kan vara så att det bidrar till att projekten och affärerna sinkas i dessa länder.

Skanska säger att de har minskad orderingång i USA och att det är en medveten handling för att undvika nedskrivningar. Det är Skanskas version av läget.

Det kommer nog dröja några kvartal innan de fått ordning på verksamheten. Detta kommer nog inte tas emot väl av marknaden. För den långsiktige kan det anses vara köplägen i både NCC och Skanska.

torsdag 19 juli 2018

Skogsbolagen och brändernaSom bekant brinner skogen nu i torkan. Så klart är det tragiskt för den enskilde då deras hem och liv kan hotas. Som aktieägare undrar jag hur det påverkar skogsföretagen och särskilt SCA.
Klart är i alla fall att produktionen stoppas, ingen avverkning tillåts nu. Det medför så klart ett litet hack i intäktskurvan, men det kan leda till att priserna på skog och massa drivs upp då tillgången minskar.

Det andra är vad som händer då skogen brinner upp. Är den försäkrad? Råder force majoure? Bloggrannen Aktiepappa har funnit att det inte alls är säkert att skogsbolagen är försäkrade. Man resonerar som så att skogen är utspridd över stora ytor och en liten smäll klarar man av.

Låt oss säga att 5% brinner upp. Det borde motsvara en kurssänkning på 5% då substansen går om spillo. Eller tänker jag fel?

Kone oyj halvårsrapportFörsäljningen väntas växa 3-7% för 2018, och orderingången växer i alla regioner, men justerade EBIT pressas pga högre råvarupriser i framförallt Kina.

Både rörelseresultat och nettoomsättning blev något under förväntade. Mycket beroende på negativa valutaeffekter.

Återstår att se hur marknaden mottar rapporten

Jag ligger lång i Kone.