lördag 19 maj 2018

Att hålla fast vid en strategiÅren går och mycket händer på marknaden. Köp- och säljråden haglar tätt. Kursen dyker 50% på en aktie som man aldrig trodde skulle tappa i värde. Man får höra att marknaden värderar ner branschen för man väntar sämre tider.

Nu när det finns oändligt med information som investerare att ta del av är det viktigt att inte fatta impulsbeslut, utan att ha is i magen och hålla sig till sin strategi, år ut och år in, så länge innehaven uppfyller villkoren för strategin.

För min egen del är det lätt att frestas att trycka på köpknappen när jag löser en god nyhet av en analytiker, nära vän, eller en bloggare. Som tur är brukar jag alltid göra en analys av bolaget innan jag slår till. Det är inte säkert att det bolaget man gör analysen på och att slutsatsen, som kanske är hyffsat god är den bästa investeringen utifrån strategin.

Det jag börjat mer och mer denna gång är att ställa upp ett antal intressanta bolag i ett excel-ark och skriva ner de mätetal jag önskar kolla närmare på. Då kan bolagen jämföras mer strukturerat.

I mitt fall är det oftast frågan om direktavkastning, utdelningstillväxt, utdelningsandel och antal år utdelningen höjts. Sen brukar jag även sätta upp lite mer fluffiga värden i tabeller, som framtidsutsikter, sammanställa insideraffärer. Konkurrenssituationen och sannolikhet att växa på marknader.

Denna gång har jag gjort så och det gör att jag inte lika lätt frestas av andra inköp. Det som händer är att jag lägger upp bolaget jag attraheras av på bevakningslistan(excelarket) och där brukar den antingen bli en köpkandidat eller gallras bort.

En av de viktigaste egenskaperna jag har på bolag är utdelningstillväxt. Det händer att jag gör avsteg från vissa delar av strategin om bolaget väger upp på andra delar. Det är inte helt lätt att följa strategin slaviskt, utan kanske mer utgöra en vägvisare.

torsdag 17 maj 2018

Planerade inköp i aristokrater och semi-aristokrater

Kommande två veckor kommer jag sannolikt att tanka aktier, mer Investor A, det är inget konstigt. Investors DA är medelgod på 3,19%. Utdelningstillväxten kan estimeras till 9% och med en genomsnittlig utdelningsandel på 20% finns det marginal till både tillväxt och fortsatt utdelning.

Jag gillar Investors innehav. Det är verkstad, det är medicin, bank, telekom, sällanköpsvaror samt en del onoterat. Det onoterade är mycket medicin vars defensiva egenskaper jag attraheras av. Det är spritt över flera valutor, Wärtsilä handlas i euro, AstraZeneca i pund, ABB i schweizisk franc och nasdaq i USD. Många av innehaven exporterar till USA och gynnas av stark USD.

Det andra bolaget är egentligen skrämmande men på samma sätt mer trygg än någon annan aktie. Microsoft har en fjuttig DA på 1,73%, men utdelningstillväxten är 12,7% årligen. Det är nästan hugget i sten, så stabilt är bolaget. Utdelningsration är på sansade 53%. De har inte sänkt utdelningen på 14 år. Microsoft kommer att pressa ut sedlar över ägarna i många år framöver. De har visat sig duktiga på att bemöta konkurrensen och sitter på långa avtal mot stora kunder.

Microsoft ska även in i barnens portföljer denna gång, nästa månad får de kanske Apple.

De två ovan sprayar ju inte utdelningspengar över mig på kort sikt, det är givetvis på lång sikt jag ska skörda frukten. För att balansera upp det ska jag även fylla på med de två nämndas motpol.AT&T med sin sanslösa DA på 6,19% har en fjuttig utdelningstillväxt på 2,2%, p/e på 6,49 men en sansad utdelningsratio på 58,5%. AT&T är en utdelningsaristokrat som inte sänkt utdelningen på 33 år. Kursen är pressad pga missnöje med dess uppköp av Time Warner. Det AT&T vill är att ge dess produkt DirecTV till hela nord- och sydamerika med Time Warners innehåll, där bland annat HBO ingår. Går affären igenom kommer AT&T bli mycket skuldsatt. Men där kan man lita på att de har koll, det är ett gigantiskt företag med ekonomer som beräknar alla scenarion.

Har kikat på norska bolag i och med syttonde maj som firas imorgon hos avanza, det tackar vi för, men jag har inte hittat något tillräckligt intressant att köpa.

Visst, US-dollarn är relativit dyr nu, men inte rekorddyr.

Har jag fått en stroke eller låter det vettigt?

onsdag 16 maj 2018

Pengaregn maj månad

Investor gav mig en liten hacka idag som investerades i axfood faktiskt. Axfood är rätt dyr med p/e 22. Trots det är DA 4.32%, räknar med att utdelningstillväxten är medelgod.

Imorgon rasslar det till från Latour. Veckan därefter aktiv inkomst av tjänst. Veckan efter från Marine Harvest och Nobina. Härligt att bli bombad av pengar.

Funderar vad nästa investering ska bli. Fylla på befintligt eller nytt.

måndag 14 maj 2018

Ny stek i grytan
Köpte in en liten stek i Orkla. Flyttar över pengar från fonder till aktier och passar på att slå till.

Orkla är ingen kursraket men brukar överraska positivt när det gäller utdelningar.

Nu när de ska fokusera mer på mat/produkter känns det rätt. Gillar inte för spretiga bolag. Är lite skeptisk till framtidsutsikterna för dessa matproducerande bolag då mataffärerna kör med EMV och vill så klart favorisera sina egna varor med en slug prisstrategi.

Passade på att vikta ner Telia och köpte Pfizer istället. Telia har stigit rätt mycket och tog ut en vinst helt enkelt. Dessutom planerar jag inköp i AT&T, spanar också på ett till norskt bolag.

söndag 13 maj 2018

Utdelningstillväxt i portföljen


Har roat mig med att kika på portföljens utdelningshistoriska tillväxt.


0 = 0%, 2 = 200%, 4 = 400%
Utd.tillvutd.ratio10 år5 år
Johnson&Johnson44%105%28,19%
Brookfield Renewable66%26,61%
Investor A20%200%33,33%
Realty Income83%53%18,18%
Hemfosa27%14,29%
Kungsleden23%59%76,00%
Castellum27%104%43,63%
Husqvarna49%125%50,00%
Handelsbanken A91%94%43,60%
Skanska B82%57%32,00%
Latour B82%190%44,93%
Axfood250%84,21%
Pfizer36%6%30,77%
Telia103%−94%−23,33%

De bolag som klarat sig från att sänka utdelningen under perioden är JNJ, INVE, O, CAST, HUSQ, SKA.

Det kom som en riktig surpris att både Latour och Axfood fått sänka utdelningen de senaste 10 åren. Latour handlas idag till sitt eget substansvärde. Vad är det man får extra om man handlar Latour nu jämfört med bolagen i Latours portfölj?

Axfood sänkte utdelningen 2009 o handlas också till ett riktigt överpris idag till p/e 22. 250% i utdelningsökning på en tioårsperiod är imponerande.

Investor har låg utdelningsandel och hög tillväxt. Detsamma gäller Castellum, men där finns inte lika stor tillväxt.

För min egen del var det en nyttig inblick i företagens historik. Det kommer att vara starkt bidragande till hur jag investerar framgent.

fredag 11 maj 2018

Hälsovårdsbolag - grunderHälsovårds-/läkemedelsbolag är klassiskt defensiva bolag. Helt opåverkade av konjunkturcykler lever de sina egna liv. Vi har en allt äldre befolkning som lever längre, mycket tack vare just läkemedel. Vi har en växande medelklass i stora delar av världen, som har råd med medicin. Produkten medicin är minst lika essentiellt som livsmedel. Framtidsutsikterna är generellt mycket ljusa.

De nya produkternas forskning är mycket avancerad och för merparten av investerarna är det för svårt att få grepp om hur värdefullt ett forskningsprojekt är. Läkemedelsföretagen har ett antal produkter i sin pipeline, de befinner sig i olika faser:
  • Fas 1 : 20 till 100 friska frivilliga eller folk med sjukdomsbild utses i månadslånga tester. Syftet är att upptäcka biverkningar och fastställa lämplig dosering. 70% av produkterna går till fas 2
  • Fas 2 : Några hundra personer med sjukdomsbild utses för en försöksperiod om några månader till några år för att utröna effektiviteten samt möjliga biverkningar. Bara 33% avancerar till fas 3
  • Fas 3: 300 till 3000 frivilliga som har sjukdomsbild studeras under ett till fyra år för att se fortsatt effektivitet samt allvarliga biverkningar. Ungefär 25-30% av dessa avancerar till nästa fas.
  • Fas 4 : Åtskilliga tusentals frivilliga med sjukdomsbilden testas igen för att på nytt utvärdera säkerhet och effektivitet. 
Läkemedelsbolag brukar visa hur dess pipeline ser ut och i vilka faser deras produkter befinner sig i. Givet är att har ett bolag flera produkter på gång i fas 3 och 4 så kommer det sannolikt att gynna företaget på sikt. 

Då de forskat fram ett nytt läkemedel ansöks patent på detta och då har de ensamrätt i många år framöver, vanligtvis 7-12 år. Det ger företaget en monopolsituation, rena drömmen för investerare. Det är då de tjänar alla pengar. När patenten går ut, kan vilket företag som helst producera läkemedlet som då är generika, och då blir det prisras för patentägaren. 

För investerare kan man välja om man vill investera i stora jättar som t.ex Pfizer, Abbot Labs, AstraZeneca eller Novo Nordisk. Fördelen där är att du får en tryggare position jämfört med ett bolag som är litet och ännu inte redovisar vinst. Den dag de små börjar redovisa vinst blir de oftast uppköpta av jättarna. 

Riskerna är bolagsrisker, omvärldsrisker såsom politiska beslut. Bolagsriskerna består av att produkterna ej efterfrågas längre och forskningen har sinat, man har inga framtida bästsäljare på gång. Risken man tar om man investerar i ett nischbolag som t.ex är fokuserad på diabetes typ 2-läkemedel är att man kommer fram till att typ 2-diabetes är väldigt individuell, vilket kan göra läkemedel i stor sett värdelösa. Som investerare vill man gärna förstå värdet i forskningsprodukterna. Om man själv inte är verksam inom branschen med full insikt är det omöjligt att värdera en forskningsprodukt. Det måste man lämna till företaget att hantera och lita på historiken.

Själv gillar jag stabilitet och trygga investeringar. Har därför en liten stek i Pfizer. Extremt stort företag som har rätt många produkter i fas 2 och 3. De behövs för många patent är på väg ut. 

Utdelningen har höjts sedan 2009 då den sänktes efter många års tillväxt. De har också bredd inom läkemedelsportföljen, hundratals läkemedel borgar för en trygg och fin framtid. Äger den svenska noteringen av Pfizer då det blir billigare att köpa utan växlingskurs på 0,25% som annars läggs på utländska köp normalt sett.

Direktavkastningen inom läkemedelsföretagen brukar vara liten, snittet för sektorn är 0,69%. Pfizer har i skrivande stund 3,88%.

Själv äger jag aktier i Pfizer, Johnson&Johnson, Sobi (genom Investor) och AstraZeneca (genom Investor). Har för avsikt att öka i både JNJ och PFE så att läkemedel&hälsa står för 33% av portföljen. Just nu är det 19%.

torsdag 10 maj 2018

Realty Income tuffar på och Skanska har det lite kärvt

Realty Incomes Q1:a var ingen besvikelse. FFO hamnade in linje med estimaten om en ökning på 3,9% från Q1 föregående år. Realty hade också sin bästa vakansgrad på 10 år där 98,6% var uthyrt.

Aktiekursen har fallit 8% på tre månader och jag tycker att kursen är väldigt attraktiv. Bolaget har visat sig stå emot konjunkturcykler då de delat ut sedan 1994. Den årliga avkastningen har varit 15,7%.

Stabilt där.

Och nu till något helt annat..Skanska

Skanska har skrivit ned projekt i Polen. Det pågår projekt för att fixa till lönsamheten utanför Norden men det verkar gå långsamt. Man räknar med att det kommer att ta några kvartal till att städa upp.

Alla byggbolag verkar äga egna bostäder och även Skanskas del i Sverige går mycket trögt. Intresset för nybyggda bostäder är inte överdrivet hett just nu. Infrastrukturprojekten i USA tyngs av omstruktureringskostnader och rapporterar därför förlust.

Orderingången minskar 12% jämfört med Q1 2017.

Resultatet tyngs således av engångskostnader. Hur har kursutvecklingen sett ut för Skanska
166 kr styck. Långt ifrån ATH på 226 kr. Analytiker verkar ense om att detta kommer Skanska att klara reda ut.

För den som tror på Skanska på sikt är det nog ett bra tillfälle att gå in. Jag har för avsikt att öka både i Realty Income och Skanska.