Innehav

Aktier:Övriga aktier:
Microsoft (MSFT)
Apple Inc (AAPL)


Fonder:
Spiltan Högräntefond
Swedbank Robur Ny Teknik
Swedbank Robur Access Global


Observera!
Att köpa aktier innebär alltid en risk. Jag ger inte rekommendationer och uppmaningar till köp, utan redovisar endast hur jag själv tänker. Med andra ord, tänk själv, som vanligt med andra ord!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar