fredag 12 oktober 2018

Är schweizaren Novartis köpvärd?

Novartis AG (NYSE: NVS), (SIX: NOVN) är en av världens största läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför originalläkemedel, generiska läkemedel och biosimilar.


De 121.000 anställda verkar inom följande segment: Innovativa mediciner, Alcon(ögonvård), Sandoz(dosförpackade mediciner) och Företag.

Kända läkemedel: Voltaren, Gleevec, Ritalin, Clozaril och Diovan.

Försäljningen över en femårsperiod är statiskt på CHF 48,000 medan EBITDA trendar lätt nedåt.

Skuldsättningen ökar lätt över samma period. Det fria kassaflödet ökat något över samma period.

p/e ligger på 14 och DA är på goda 3,57%.

Utdelningsandelen pressades upp till 95% för året 2017. Utdelningen har växt med 1,83% per år och skiftas ut i mars månad. Utdelningen har inte sänkts på 21 år.

PEG-ration är 0,12 vilket kan tyda på att NOVN är undervärderat. Även pris mot bokfört värde är på blyga 2,55. Man kan nästan tro att det är ett kap, men det brukar finns anledning till att det är billigt.

Situationen för Novartis kan förbättras då det finns fler än 200 produkter i dess pipeline kommer man att kunna förbättra intäkterna trots flera utgående preparat. Man minskar dessutom CAPEX med ca en halv procentenhet årligen.

Rörelemarginalen och ROE är på 18,8%

Slutord

Vet inte riktigt hur jag ska värdera NOVN. Det är ännu en gigantisk hälsovårdsjätte med stagnerad tillväxt. Det finns potential i pipelinen. Siktar på att ta in ett schweiziskt bolag in i portföljen.

Det här är inget bolag som försvinner från marknaden. om 20 år kommer bolaget att finnas kvar. Precis som andra stora i samma bransch växer de genom förvärv.

Analytikerkåren förutspår en årlig tillväxt om 7%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar