tisdag 19 februari 2019

NHI höjer utdelningen

National Health Investors höjer utdelningen med 5%.


5% är klart godkänt och ligger i linje med femårssnittet. NHI bjuder på en DA om 4,97%.

NHI har en för REIT:ar relativt låg skuldsättning om 4,5x net debt /Adj. EBITDA.

AFFO upp 6,1% över året. Bra är att AFFO ökar snabbare än utdelningen.

I övrigt händer inte mycket i veckan. Inga utdelningar, riktig svältmånad det här, måste åtgärdas.

Hemfosa lämnade en rapport och fastslår utdelningen. Utdelningen blev aningen lägre än jag hade räknat med. Hemfosa handlas nu till en DA om 2,98%. Visst DA mäter inte allt, men vid en snabb överblick finns ca 10 fastighetsbolag som är mer attraktivare värderade än Hemfosa givet denna utdelningsandel. Visst Hemfosa ska växa i Finland osv., så vi investerare ska räkna med en kursökning istället.

Får se var det slutar, jag kommer att pausa min Hemfosaköp tills kursen dalar ordentligt.

På torsdag lämnar Realty Income och Main Street Capital rapporter. Kommer att bli intressant. Just Realty är väldigt högt värderat nu. En del spekulerar i ett ras där. Hoppas på ett 20%-igt fall.

Håller på att planerar nästa inköp. Funderar på en till kanadensisk bank. Royal Bank of Canada.

Mer om detta senare...


lördag 16 februari 2019

UPS höjer utdelningen

Fraktbolaget UPS höjer utdelningen med 5,5% till $0,96 per aktie.
I över 50 år har UPS ökat eller bibehållit utdelningen. År 2008-2009 skedde ingen ökning. På 18 år har utdelningen fyrdubblats.

Framtiden för fraktfirmor är ljus. Gynnas starkt av e-handel. Hot (i begränsad omfattning) är uppstickaren Amazon.

DA är på 3,46% och utdelningsandel är 50,7%.

Utdelningstillväxten över en femårsperiod har varit 8% så 5,5% är lite i underkant. Dock har UPS blivit ordentligt skuldsatt sista åren, så jag hoppas de minskar skulden med mellanskillnaden mot den förväntade utdelningen ($0,98).

Andelen i min portfölj är 1,43%. Kan lätt tänka mig bibehålla den nivån.

torsdag 14 februari 2019

Latour levererar som vanligt

Idag lämnade Latour sin bokslutskommuniké och summerar 2018 på nästintill klassiskt Latour-manér.
Totalavkastningen uppgick till 13,7% över året, snittavkastningen per år sedan 1985 är 23%.

Utdelningen föreslås höjas med 11%. Schack matt.

Hos industriföretagen ökar orderingången och nettoomsättningen kraftigt. Rörelsemarginalen är ett av de viktigaste att kolla på i ett bolag. De ska vara ökande och över 10%, för industrirörelsen är det 12,7%.

Substansvärdet ligger på 100 kr per aktie, aktuell kurs är 118 kr. Latour handlas till en kraftig premie. jag avråder köp på dessa nivåer. Själv börjar jag fylla på när kursen närmar sig 100.

Min rekommendation är BEHÅLL och KÖP vid lägre kurs.

måndag 11 februari 2019

Kronans utveckling


Har noterat att US-dollarn stärkts mot kronan på sistone. Den senaste veckan i allt raskare takt. Märkte det då mina grafer som visar min utdelning månadsvis hade snäppats upp några %.
Då frågar man sig, är det billigare att handla euro nu då?

Icke, euron har också stärkts i värde mot kronan. Så, det kan bli dyrt att handla i euro och dollar. Man kan lätt tro att den blir billigare framöver för att den tidigare varit stark och kommer igen någon gång.

Tyvärr finns ingen sådan regel, den lilla svenska valutan styrs av utbud och efterfrågan. Blir Sverige ett attraktivt land att investera i, stiger valutan, och vice versa.

Våran riksbank kan styra över detta till en viss del genom räntepolitik. Som det ser ut nu kommer lågräntepolitiken att bestå. Vi har dessutom ingen BNP-tillväxt att prata om. Detta i en brinnande högkonjunktur.

Inträffar en lågkonjunktur kommer sannolikt kronan försvagas ännu mer.

Så, det är alltså sannolikt att kronan försvagas närmaste åren.

Hur ställer man sig som investerare till det? Klart är att det blir dyrare att köpa aktier i USD och EUR, men utdelningen kommer samtidigt att öka. Samtidigt kan totalavkastningen bli högre om försäljning sker i gynnsamt valutaläge.

Svensk exportinriktad industri kan dra fördel av kronfallet. Svenskar kanske turistar inrikes i högre utsträckning.

Personligen är jag glad att jag har 2/3 av aktierna i stabila valutor som USD och EURO.

fredag 8 februari 2019

Brookfield Renewable Partners summerar 2018

Brookfield Renewable Partners (BEP) summerar 2018. Det för den företagsformen som BEP är, MLP, är FFO bland det viktigaste mätetalet. FFO är Funds From Operations och är det fria kassaflödet.
FFO ökade med hela 14% och distributionen(utdelningen) ökade med sansade 5%. Att kassaflödet ökat snabbare än utdelningen är positivt. Det skapar en större marginal och skydd mot sänkning. Dessutom är det bevis på att verksamheten drar in pengar.

Det var något jag var lite oroad för vid Q3 då de inte var lika fina siffror. Att BEP nu ökade sin utdelning kompenserade Skanskas sänkning.

Elgenereringen ökade med 20% gentemot 2017, per aktie bara 7%.

Har läst igenom rapporten och BEP har vidtagit en stor del åtgärder för att trimma marginalerna och säkra utdelningarna så att utdelningsandelen ligger under 100%.

BEP:s FFO består av $671.000.000 (71%) vattenkraft, $160.000.000 (17%) vindkraft och $104.000.000 (11%) solkraft.

Nu när BEPvisat sig kompetenta kommer jag att fortsätta öka i BEP. Marknaden tycker uppenbarligen att det var en bra rapport, BEP går upp +3,35 i skrivande stund.

Jag kommer att genomföra KÖP upp till $31 närmaste tiden.


Skanska summerar 2018


Då var det dags för Skanska att avsluta 2018. Företaget har 15 år av höjd eller bibehållen utdelning. Trots brinnande högkonjunktur, trots solida finanser, väljer alltså Skanska att sänka sin utdelning.


Trots att de hade haft råd med bibehållen utdelning föreslås alltså en sänkning med 27%. Lyssna på motiveringen:

"Vi går nu in i 2019, ett år där de politiska och makroekonomiska osäkerheterna ser ut att öka ytterligare. Marknaderna i många av våra geografier och segment börjar nu plana ut och det är svårt att säga hur länge nuvarande, relativt goda, förutsättningar kommer råda. Vi har en stark finansiell position vilket innebär att vi kan generera en långsiktigt hållbar avkastning till våra aktieägare. För att kunna fortsätta investera i Projektutveckling och samtidigt bibehålla vår finansiella styrka föreslår styrelsen en utdelning om 6,00 kronor."

Skanska tror inte själv på sin förmåga att leverera nästa år. Nedskrivningarna av projekten kommer att tynga hela 2019, men man hänvisar till makro denna gång, samt en intern investering.

Min farhåga är att Skanska har större problem än de låter speglas i rapporten.

Att Skanska har problem visste jag, att det kommer att ta tid visste jag också.

Jag har BEHÅLL ända upp till 165 kr /aktie. Oklart om det inträffar detta årtionde. Då blir det SÄLJ. Är inte så desperat att sälja till förlust, har råd att ligga kvar med nuvarande utdelningsnivå. Jag tror bara att mina pengar kan växa effektivare i andra branscher.

torsdag 7 februari 2019

Sampo höjer utdelningen med 9%

Det finländska investmentbolaget Sampo föreslår en höjd utdelning. Höjningen går från EUR 2,6 till EUR 2,85 +9,6%


Historiskt har Sampos utdelningsandel legat på 60-85% och med en VPA på EUR 3,05 blir UA 93%. Som min bloggranne Investmentbolagsinvesteraren tycker jag att den var lite väl hög, hade hellre sett en ökning till EUR 2,65 och där man satsat mer på strategiska investeringar.

Nu fanns det uppenbarligen inte bättre investeringar att göra så Sampo skyfflar ut pengar till oss. Pengar i form av utdelningar är ju eftersträvansvärt men värdet av ständigt ökande utdelningar är långt viktigare. Nu har Sampo lyckats med att höja utdelningar i 10 år.

När nästa recession inträffar kan man räkna med att Sampo sänker utdelningen, men fram till dess är det en angenäm utdelningsresa med Wahlroos bygge, som för övrigt trappar ner sitt engagemang och slutar som ordförande i Nordea. Men nallen är än kvar som VD för Sampo.

Totalt ökar Sampo sin vinst med 3% jämfört med föregående år, kollar vi på de specifika innehaven ser det ut så här:

Försäkringsbolaget IF ökar med 3%
Försäkringsbolaget Topdanmark ökar med 40% (justerad)
Nordea tappar med -23%
Livförsäkringsbolaget Mandatum ökar med 18%

Nettovärdet minskar med -4,7% och ROE minskar med -9,6%.

Marknaden reagerade positivt på rapporten +2% idag. Min åsikt är att det är vad man kan förvänta sig av sedelpressen Sampo. De öser ut pengar vid goda tider och riskerar utebli vid dåliga. Gillar Sampo trots det och kan mycket väl tänka mig öka mer framgent.

Under året har Nordea flyttat högkvarteret till Finland och en del sossiga (AMF) pensionsbolag har övergett banken i protest. Sossar med noll koll är bara en belastning var än de existerar

Matade in den nya utdelningen i mina excelark och ökningen ger mig en extra ledig dag om året!

Jag har KÖP ända upp till EUR 46 /aktie