måndag 25 maj 2020

Sålde bolag, köpte ETF:er

Följande bolag har idag fått lämna portföljen

 • Nobina
  • Har helt missbedömt affärsmodellen
  • S&P BBB-
  • Räntetäckningsgrad på 3
  • Minsta motvind så ryker utdelningen
   • Det var vad som hände
  • Oklart hur megatrenden för kollektivtrafik ser ut
 • Kungsleden
  • Ungefär samma som ovan fast ännu sämre kreditrating
   • motsvarande s&p BB-

Bolagen såldes till en svidande förlust om -15% respektive -30%. När man ändå valt att avyttra då är det bara att exekvera.

Det är inte bara att utdelningen kapats som jag sålde bolagen. Det handlar om mycket mer. Svag affärsmodell och inte helt ljusa utsikter. T.ex Alfa Laval och SCA får vara kvar trots utebliven utdelning.


Köpte istället:

I och med köpet av iShares MCSI World Information Technology Sector har jag släppt kravet på utdelning. Istället ska 4%-regeln tillämpas då dagen D närmar sig.

Framöver är planen att fortsättningsvis köpa aktier, men ungefär 1/3 i ETF:er. Syftet är att få exponering till lite mer svårinvesterade branscher och att komplettera befintlig portfölj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar